Συντήρηση


replace

Δεδομένου ότι όλα τα ακτινολογικά μηχανήματα και οι υπέρηχοι βρίσκονται σε άμεση επαφή με ανθρώπους, είναι απαραίτητη η ορθή και συστηματική συντήρηση όλων των συστημάτων τους τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και των εργαζομένων, καθώς επίσης και για την βέλτιστη απόδοσή τους όσον αφορά την εξαγωγή άριστων αποτελεσμάτων.

.

Η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. με το υψηλό τεχνικό επίπεδο του προσωπικού της, είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση ενός ευρέου φάσματος ακτινολογικών μηχανημάτων και υπερήχων.

.

Η επιμελής και τακτική συντήρηση των μηχανημάτων:

  • Μειώνει την πιθανότητα επικείμενων βλαβών.
  • Εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους.
  • Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής τους.
  • Εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά τους.

Τελευταία προϊόντα.

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης


Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A
Web Design by PSDLoft.com