Εγκατάσταση


install

Μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες είναι η ορθή εγκατάσταση των διάφορων ιατρικών μονάδων ακτινοδιάγνωσης.

Δεδομένου ότι κάθε μηχάνημα έχει άλλες ανάγκες, η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. αναλαμβάνει την εγκατάσταση οποιουδήποτε ιατρικού εξοπλισμού στα πλαίσια του γνωστικού της πεδίου.

.

Από τη μελέτη του χώρου, την εγκατάσταση των μηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, τις απαραίτητες συνδεσμολογίες, την εγκατάσταση του λογισμικού, τις απαραίτητες ρυθμίσεις και εν τέλει την εκπαίδευση του/των χειριστή/ών.

Τελευταία προϊόντα.

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης


Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A
Web Design by PSDLoft.com