Πιστοποίηση


Η BIOTEX Α.Ε. με σκοπό την δέσμευση της για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, με βάση την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα και ακολουθώντας το πλαίσιο των διεθνών κανονισμών και προτύπων, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα:

 

 

 

 

 

 

Τελευταία προϊόντα.

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης


Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A
Web Design by PSDLoft.com