Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

Ψηφιακοί Μαστογράφοι ADANI

Ο ψηφιακός μαστογράφος MammoScan της ADANI (Full Field Digital Mammography System (FFDM)), προσφέρει το μικρότερο μέγεθος στο pixel στην αγορά και δίνει εμπιστοσύνη στους γιατρούς, ενώ προσφέρει μεγάλη άνεση για τους εξεταζόμενους. Συμπληρώνεται με έναν σταθμό εργασίας επανεξέτασης, ένα πολυ-γραμμικό ανιχνευτή σάρωσης και έναν ιδιόκτητο αλγόριθμο επεξεργασίας της εικόνας της μαστογραφίας.

Ο μαστογράφος MammoScan προσφέρει υψηλής ποιότητας εικόνες για διαγνωστικούς και προληπτικούς λόγους. Είναι σχεδιασμένος για την ίδια χρήση σε κλινικές πρακτικές όπως ένας αναλογικός μαστογράφος.

 

Τεχνικά Χαρασκτηριστικά: Technical Characteristics ADANI MammoScan.pdf

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2020 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A