Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

Αναλογικοί Μαστογράφοι SIEMENS (Ανακατασκευασμένοι)

Ο αναλογικός μαστογράφος MAMMOMAT 3000 Nova της εταιρείας SIEMENS, είναι ένα υψηλής απόδοσης αξιόπιστο σύστημα μαστογραφίας. Είναι φιλικό προς τον ασθενή και τον χρήστη, παράγοντας την υψηλότερη ποιότητα εικόνων. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο προσφέρει δυνατότητες προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου, όπως επίσης και στερεοτακτικής βιοψίας σε μια ενιαία μονάδα.

Συνδυάζει τον έλεγχο και τη διάγνωση σε μία μονάδα. Η δυνατότητα να ενσωματωθεί με μια ποικιλία συστημάτων CR καθιστά εύκολη την αναβάθμισή του σε ψηφιακό μαστογράφο. 

Το MΑΜΜΟΜΑΤ  3000 Nova παρέχει εικόνες υψηλής ποιότητας και υψηλής ανάλυσης με χαμηλή δόση. Επίσης, διαθέτει μια λυχνία ακτίνων Χ η οποία, σε αντίθεση με άλλα συστήματα μαστογραφίας, χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά υλικά ανόδου. Η Opdose λειτουργία αυτο-επιλέγει την καλύτερη μονάδα kV και τον καλύτερο συνδυασμό ανόδου/φίλτρου (Mo / Mo, Mo / Rh, W / Rh), σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαστού, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας με τη χαμηλότερη δυνατή δόση.

Ο μαστογράφος είναι εξοπλισμένος με OpComp, το οποίο αυτόματα ανιχνεύει την συμπίεση του μαστού που απαιτείται για να παραχθεί ο ιδανικός συνδυασμός μεταξύ ελάχιστης ταλαιπωρίας των εξεταζόμενων και της εξαιρετικής ποιότητας εικόνας.

Επίσης διατίθεται (προαιρετικά) τραπέζι βιοψίας και τραπέζι μεγένθυσης τα οποία επεκτείνουν περαιτέρω το πεδίο των εφαρμογών.

Ο ανοιχτός σχεδιασμός σημαίνει άριστη πρόσβαση, ακόμα και για τους εξεταζόμενους σε μια αναπηρική καρέκλα. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνουν με την ίδια ευκολία για τους ασθενείς σε όρθια, καθιστή ή ξαπλωμένη θέση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Technical Characteristics SIEMENS MAMMOMAT 3000 Nova.pdf

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2020 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A