Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

Η κύρια δραστηριότητα της ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε.

Δραστηριότητες

Έχοντας καταξιωθεί στον χώρο των ιατρικών μηχανημάτων τα τελευταία 35 χρόνια, η κύρια δραστηριότητα της ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. είναι η προμήθεια και η τεχνική υποστήριξη ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων στον τομέα της Υγείας.

Έχοντας ως κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών μας, στοχεύουμε πάντα στην σωστή ενημέρωσή τους για την επιλογή του ιατρικού μηχανήματος που αρμόζει σε κάθε περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε:

 

  • Στον εξοπλισμό προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσω συνεργασιών με κατασκευαστές και προμηθευτές οι οποίοι ελέγχονται με αυστηρά κριτήρια και διεθνή πρότυπα ποιότητας.
  • Στην μελέτη της διαμόρφωσης χώρου για την εγκατάσταση των ιατρικών μηχανημάτων.
  • Στην ορθή μεταφορά και εγκατάσταση οποιουδήποτε ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος.
  • Στην άμεση ανταπόκριση της τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελληνική επικράτεια εντός 24 ωρών, 7 ημέρες την εβδομάδα.
  • Στην παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών και λύσεων όπως Ανακατασκευές, Μετατροπές, Βελτιώσεις και Αναβαθμίσεις του ήδη υπάρχοντα χώρου ή/και ιατρικών μηχανημάτων.

Τελευταία προϊόντα.

03 Ιουνίου 2019
03 Ιουνίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2023 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A