Δραστηριότητες


drastiriotites

Έχοντας καταξιωθεί στον χώρο των ιατρικών μηχανημάτων τα τελευταία 35 χρόνια, η κύρια δραστηριότητα της ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. είναι η προμήθεια και η τεχνική υποστήριξη ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων στον τομέα της Υγείας.

.

Έχοντας ως κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών μας, στοχεύουμε πάντα στην σωστή ενημέρωσή τους για την επιλογή του ιατρικού μηχανήματος που αρμόζει σε κάθε περίπτωση.

.

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε:

.

  • Στον εξοπλισμό προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσω συνεργασιών με κατασκευαστές και προμηθευτές οι οποίοι ελέγχονται με αυστηρά κριτήρια και διεθνή πρότυπα ποιότητας.
  • Στην μελέτη της διαμόρφωσης χώρου για την εγκατάσταση των ιατρικών μηχανημάτων.
  • Στην ορθή μεταφορά και εγκατάσταση οποιουδήποτε ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος.
  • Στην άμεση ανταπόκριση της τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελληνική επικράτεια εντός 24 ωρών, 7 ημέρες την εβδομάδα.
  • Στην παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών και λύσεων όπως Ανακατασκευές, Μετατροπές, Βελτιώσεις και Αναβαθμίσεις του ήδη υπάρχοντα χώρου ή/και ιατρικών μηχανημάτων.

Τελευταία προϊόντα.

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης


Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A
Web Design by PSDLoft.com